Rekrutacja

1)  Podsumowanie I rekrutacji

SZKOŁA Zajęcia wyrównawcze Zajęcia rozwijające Poradnictwo eduk.-zawodowe
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
Frydrychowice 30 8 22 41 18 23 38 13 25
Gierałtowice 21 12 9 33 24 9 6 6 0
Nidek 25 15 10 32 15 17 12 10 2
Przybradz 30 12 18 29 18 11 12 3 9
ZSP 1 25 12 13 30 12 18 11 8 3
ZSP 2 30 9 21 20 12 8 13 8 5
SUMA 161 68 93 185 99 86 92 48 44
% 100 42,24 57,76 100 53,51 46,49 100 52,17 47,83

2) Podsumowanie II rekrutacji

SZKOŁA Zajęcia wyrównawcze Zajęcia rozwijające Poradnictwo eduk.-zawodowe
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
Frydrychowice 13 1 12 6 4 2 39 22 17
Gierałtowice 9 4 5 7 3 4 11 3 8
Nidek 7 0 7 9 6 3 18 7 11
Przybradz 8 2 6 10 8 2 18 12 6
ZSP 1 7 4 3 24 11 13 25 10 15
ZSP 2 15 5 10 7 4 3 17 7 10
SUMA 59 16 43 63 36 27 128 61 67
% 100 27,12 72,88 100 57,14 42,86 100 47,66 52,34

3) Regulamin Rekrutacji można pobrać tutaj