Budżet i obsługa

BUDŻET PROJEKTU

Wartość projektu: 623.149, 74 zł.

Wysokość wydatków w 2011 roku: 334.104,74 zł.

Wysokość wydatków w 2012 roku: 289.045 zł.

OBSŁUGA PROJEKTU

Za realizacje projektu odpowiadać będzie Koordynatora Projektu. Za realizację zajęć na terenie poszczególnych szkół odpowiadać będą Koordynatorzy ds. szkoleń i rekrutacji. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających stosowne kwalifikację i doświadczenie.

Kadra projektu wyłoniona zostanie w drodze postępowania przetargowego. Więcej informacji kadrze projektu, zakresach obowiązków i kryteriach rekrutacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu, które ukaże się w BIP na pocz. 2011 r.