Kontakt

  • Biuro Projektu:

Urząd Gminy Wieprz
Wieprz 217

Tel. 33/875-51-23
Faks. 33/875-55-99
Email. ugwieprz@interia.pl

Pracownicy Biura Projektu:

(Informujemy, że od listopada 2012 r. na stanowisku ds. Kadr i Administracji pracować będzie w zastępstwie za P. Bogusławę Latochę P. Maria Legień. Godziny kontaktu oraz nr tetelefonu pozostają bez zmian).

1. Artur Penkala – Koordynator Projektu (wew. 14)

2.  Małgorzata Miarka – Specjalista ds. Księgowości (wew. 15)

3.  Maria Legień – Specjalista ds. Kadr i Administracji (wew. 32)

4.  Jerzy Polak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (wew. 27)

Kontakt z Biurem:

Poniedziałek w godz.  15-16,

Środa – piątek w godz.  15-16,

  • Koordynatorzy ds. Szkoleń i Rekrutacji

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach

Stanisława Lukaj
Frydrychowice 58B, 34 – 108 Frydrychowice
Tel.: 033/ 879 – 57 – 29
gimfrydrychowice@szkola.wp.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach

Krzysztof Putek
Gierałtowice 69, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 78
spgce@wp.pl
www.spgieraltowice.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

Adam Szota
Nidek 43, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 58 – 11
zspnidek@op.pl
www.spnidek.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu

Bogusław Zawierucha
Przybradz 101, 34 – 108 Przybradz
Tel.: 033/ 879 – 57 – 70
zspprzybradz@wp.pl
www.republika.pl/przybradz

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Wieprzu

Kazimierz Fąferko
Wieprz 218A, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 25
szk678m@poczta.onet.pl
www.zss1wieprz.republika.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Aleksandra Kamionka
Wieprz 643, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 91
kam123@poczta.onet.pl
www.zss2wieprz.republika.pl