Główne działania

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zajęcia przeprowadzone zostaną w gr. do 15 uczniów (min. 3 uczniów w grupie) o podobnym poziomie wiedzy. W ramach zajęć w sposób indywidualny podejdzie się do uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej. W skuteczniejszy aniżeli dotąd sposób wpłynie się na zwiększenie motywacji do nauki.

Wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne do nauki w szkole oraz w terenie. Pokaże się praktyczne zastosowanie nabytej dotąd wiedzy,  przeprowadzone zostaną konkursy i zawody przedmiotowe, aktywizujące gry dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów, pokazy oraz ćwiczenia utrwalające, wykorzystane zostaną programy multimedialne.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, w grupach do 15 osób (min. 3 uczniów w grupie), o zbliżonym poziomie wiedzy. Poparte możliwością korzystania z pomocy dydaktycznych oraz wyjazdami studyjnymi. Ukażą praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na lekcjach, połączy się indywidualną i grupową formę pracy z uczniem. Pokaże praktyczne zastosowanie wiedzy,  przeprowadzone zostaną konkursy i zawody przedmiotowe, aktywizujące gry dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów, pokazy oraz ćwiczenia utrwalające. Na zajęciach uczniowie m. in. dyskutować będą nad własnym pomysłem na biznes, udadzą się do urzędu gdzie założą „firmę”, do Parku Miniatur oraz gospodarstwa ekologicznego,  obserwatorium astronomicznego, założą stronę www.

W ramach zajęć przeprowadzone zostaną testy dla poznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, pogadanki o dalszym kształceniu, przeprowadzone indyw. rozmowy, pokazane możliwości późniejszego zatrudnienia, symulacje rozmów z pracodawcą, sposób zachowania się. Uczeń otrzyma informator nt. oferty edukacyjnej w regionie. Na zajęcia zaproszeni zostaną nauczyciele ze szkół średnich, przedstawiający swoją placówkę. Każda grupa uczestniczyć będzie w targach edukacyjnych.