Strefa rodzica

Zmiana wykazu przedmiotów w ZSP w Przybradzu

Informujemy, że w ZSP w Przybradzu od września br. nie prowadzone będą zajęcia rozwijające z j. niemieckiego. Wobec braku chętnych do udziału w tychże zajęciach za porozumieniem stron rozwiązano umowę dot. prowadzonych zajęć. Pozostała do wykorzystania liczba godzin zgodnie ze wskazaniem Koordynatora szkolnego oraz nauczycieli została przeznaczona na realizację następujących zajęć: j. angielski (7 h), j. polski (6 h) oraz zajęcia kulturalno – artystyczne (10 h).

Zmiana nauczycieli prowadzących zajęcia


Informujemy rodziców uczniów z ZSP nr 2 w Wieprzu oraz z ZSP we Frydrychowicach, że z dniem 17.01.2012 roku następuje zmiana w wykazie niektórych przedmiotów oraz zmiana niektórych nauczycieli prowadzących zajęcia.
ZSP nr 2 w Wieprzu
Z uwagi na brak uczniów zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach rozwijających z j. polskiego oraz z j. niemieckiego, po przeprowadzeniu rozmów z uczniami, anonimowych ankiet raz po II rekrutacji uczestników projektu, z uwagi na dalszy brak zainteresowania uczniów tymi przedmiotami, rozwiązano umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Na wniosek Koordynatora ds. Szkoleń i Rekrutacji zwiększono o 26 godzin w roku 2012 zajęcia rozwijające z historii oraz o 35 godzin zajęcia rozwijające z języka angielskiego. W miejsce P. Elżbiety Ślandy, z którą rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron zawarto umowę na prowadzenie zajęć rozwijających z matematyki z P. Monika Saferną.
ZSP we Frydrychowicach
W miejsce P. Moniki Hatłas – Noszki, z którą rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron,  zawarto umowę na prowadzenie zajęć rozwijających z P. Anną Najbor.

Frekwencja uczniów na zajęciach

Informujemy rodziców, że istnieje możliwość zweryfikowania frekwencji uczniów na zajęciach zrealizowanych w 2011 roku. Aby zapoznać się z frekwencją ucznia prosimy o kontakt z Koordynatorami ds. Szkoleń i Rekrutacji lub z Koordynatorem Projektu.

Urząd Gminy Wieprz
Wieprz 217, pok. nr 4

Koordynator Projektu:

Artur Penkala

Tel. 505-486-082
Faks. 33/875-55-99

email: arczi111@wp.pl

Koordynatorzy ds. Szkoleń i Rekrutacji:

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach

Stanisława Lukaj
Frydrychowice 58B, 34 – 108 Frydrychowice
Tel.: 033/ 879 – 57 – 29
gimfrydrychowice@szkola.wp.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach

Krzysztof Putek
Gierałtowice 69, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 78
spgce@wp.pl
www.spgieraltowice.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

Adam Szota
Nidek 43, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 58 – 11
zspnidek@op.pl
www.spnidek.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu

Bogusław Zawierucha
Przybradz 101, 34 – 108 Przybradz
Tel.: 033/ 879 – 57 – 70
zspprzybradz@wp.pl
www.republika.pl/przybradz

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Wieprzu

Kazimierz Fąferko
Wieprz 218A, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 25
szk678m@poczta.onet.pl
www.zss1wieprz.republika.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Aleksandra Kamionka
Wieprz 643, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 91
kam123@poczta.onet.pl
www.zss2wieprz.republika.pl